“Whatever you’ve got planned, forget it. I’m the Doctor. I'm 904 years old. I’m from the planet Gallifrey in the constellation of Casterborous. I am The Oncoming Storm, the Bringer of Darkness and you are basically just a rabbit, aren’t you?” The Tenth Doctor- ‘Day of the Doctor’
Dutch Time Travellers’ Association
facebook groep
© Dutch Time Travellers’ Association & Fractality Productions * Made with Xara

De Tweede Doctor

Patrick Troughton, 1966-1969

De Tweede Doctor is anders dan zijn voorganger. Hij is speelser, soms zelfs op het clowneske af. Dit alles is echter slechts een masker dat hij voorhoudt, waaronder een Doctor met een scherp stel hersenen en een soms wat duistere inborst zich verborgen houdt. Zijn avonturen veranderen ook van karakter. Hij bezoekt minder vaak de historische gebeurtenissen van de Aarde. In plaats daarvan komt hij vaker terecht in een situaties waarbij mensen (of buitenaardsen) bedreigd worden door een gevaar van buitenaf (of soms van binnenaf!). De Doctor houdt zich tijdens zijn avonturen niet aan de ‘gouden regel’ van zijn eigen volk (de Time Lords) die overeenkomt met de Prime Directive van Starfleet: alleen observeren is toegestaan, een Time Lord mag zich niet bemoeien met de levens van andere wezens. Ofwel: observatie, maar geen interventie. Hij wordt hiervoor uiteindelijk veroordeeld en gedwongen te regenereren.
f t Lid worden?
Patrick Throughton, 1966-1969 De Tweede Doctor is anders dan zijn voorganger. Hij is speelser, soms zelfs op het clowneske af. Dit alles is echter slechts een masker dat hij voorhoudt, waaronder een Doctor met een scherp stel hersenen en een soms wat duistere inborst zich verborgen houdt. Zijn avonturen veranderen ook van karakter. Hij bezoekt minder vaak de historische gebeurtenissen van de Aarde. In plaats daarvan komt hij vaker terecht in een situaties waarbij mensen (of buitenaardsen) bedreigd worden door een gevaar van buitenaf (of soms van binnenaf!). De Doctor houdt zich tijdens zijn avonturen niet aan de ‘gouden regel’ van zijn eigen volk (de Time Lords) die overeenkomt met de Prime Directive van Starfleet: alleen observeren is toegestaan, een Time Lord mag zich niet bemoeien met de levens van andere wezens. Ofwel: observatie, maar geen interventie. Hij wordt hiervoor uiteindelijk veroordeeld en gedwongen te regenereren?
f t
De Tweede Doctor